Välkommen till Söderköpings Konstförening

Hej alla glada konstvänner!!

Nu stundar vår årliga utlottning. Det blir nu så att alla vinster visas här på hemsidan under fliken EVENEMANG och du kan bara meddela via mail eller ringa någon i styrelsen och lämna in en önskelista. Sedan blir utlottningen digital på ett eller annat sätt. Länk kommer att distribueras ut till alla som vill vara med.

Ett utskick som kommer under närmaste veckan där mer info finns.

2021 blir ett lika lågt liggande år vad beträffar utställningar, resor och andra aktiviteter som 2020. Vi ber ändå om ditt stöd för föreningen genom årsavgiften. Möjligen kommer även årsmötet att bli förskjutet till hösten, där får vi avvakta och se hur läget är beträffande smittspridningen.

 

Ta väl hand om dig och dina nära.

Styrelsen

Länkar:

Söderköpingssidor

Söderköpings Kommun (Kommunens hemsida)

BlandArt i Söderköping (Konstnärer verksamma i Söderköping)

www.kulturiskymning.se

Konst i Norrköping

Konstforum i Norrköping

Norrköpings Konstmuseum

Riksorganisationen

Sveriges Konstföreningar

Tidskrifter

Om Konst

Kultursidan