Välkommen till Söderköpings Konstförening

Hej
Vi hoppas att allt är bra, så bra det nu kan bli i dessa oroliga Coronatider. Vi vill ställa in oss i ledet av inställda arrangemang och säga att Salvador Dali på Bio Gusum får vi återkomma till i höst, eventuellt.
Även visningen på Konstmuséets utställning av Cecilia Edefalk den 22 april avbokas. Du kan givetvis se den på eget initiativ när den rullar igång 27 mars.
Vi avvaktar något med besked om Västeråsresan och Kultur i Skymning 16 maj. Vi håller våra sprittvättade tummar men osvuret är bäst.
Ta väl hand om dig och dina nära.

Styrelsen

Länkar:

Söderköpingssidor

Söderköpings Kommun (Kommunens hemsida)

BlandArt i Söderköping (Konstnärer verksamma i Söderköping)

www.kulturiskymning.se

Konst i Norrköping

Konstforum i Norrköping

Norrköpings Konstmuseum

Riksorganisationen

Sveriges Konstföreningar

Tidskrifter

Om Konst

Kultursidan